Arkiv: Elevinformation

Undervisning på skolan

Hej!

I juni öppnade myndigheterna för gymnasiskolan att återgå till ordinarie undervisning. Vi utgår därför från att kunna köra undervisning på plats i skolan när höstterminen börjar.

Åk 1 kommer för upprop fredag 21/8 kl 10.00.

Åk 2 och 3 börjar måndag 24/8 kl 9.30.

Välkomna tillbaka!

Med vänliga hälsningar,
Maria Lundkvist
Rektor

Information från Huvudman

Information från Huvudman – Honesta Skolutveckling / Gymnasieskolor

Gymnasieskolan har sedan 18 mars i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.  Inom Honesta följer vi myndigheternas riktlinjer gällande coronaviruset, covid-19.

På grund av pandemin kommer det dock att finnas vissa restriktioner som måste följas när elever och personal är på skolan. Mer information om vad som gäller ges i samband med skolstarten.

Vid eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta rektor.

 

Mer information från Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns här

 

Med vänliga hälsningar,
Pecka Marklund
Delägare / Skolchef

Se våra studenter

Klicka på länken för att se film från årets studentfirande

Studenten på Höga Kusten teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik

Nu närmar sig studenten på Höga Kusten teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik! Jag skriver till dig som tar studenten och springer ut på Arkentrappan torsdagen den 11/6. Denna information bör du också förmedla till dina anhöriga som vill uppvakta dig på studentdagen.

Torsdagen den 11/6 släpper vi iväg er – vår nionde studentkull från skolan. Detta brukar vara en stor dag för både elever, lärare och anhöriga. Vår ambition är att vi tillsammans ska ge varandra en trevlig och minnesvärd studentdag.

I år måste vi anpassa oss efter folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att klasserna kommer in för ceremoni, fotografering och utspring vid olika tidpunkter. Max två anhöriga per student får komma till utspringet och självklart bör ingen som tillhör riskgrupperna vara närvarande. Vi kommer att markera den rymliga ytan nedanför Arkentrappan så att varje student får ett eget kryss eller annan markering för anhöriga att ställa sig vid. Efter utspringet lämnar ni hamnen för fortsatt firande på hemmaplan. Vid förkylningssymptom (även lättare sådana) ska ingen – varken student, personal eller anhörig – delta.

Ek17
08.30: Fotografering
08.45: Samling i sal 4, bubbel, bakelse och kaffe
09.30: tal, betygsutdelning och utmärkelser
10.00: Utspring

Na17
09.45: Fotografering
10.15: Samling i sal 5, bubbel, bakelse och kaffe
11.00: tal, betygsutdelning och utmärkelser
11.30: Utspring

Sa17
11.15: Fotografering
11.45: Samling i sal 1, bubbel, bakelse och kaffe
12.30: tal, betygsutdelning, utmärkelser
13.00: Utspring

Förlängd distansundervisning terminen ut

Skolan har beslutat att förlänga distansundervisningen terminen ut, med motivering att läget inte har förbättrats. Vi håller oss uppdaterade och återkommer med nya direktiv om läget förändras.

HKT övergår till distansstudier

Från och med måndagen den 23 mars är skolan stängd och all undervisning sker via distansstudier.

Vi fortsätter att följa utvecklingen/spridningen av covid -19 via Folkhälsomyndigheten och Regeringen

Beslut har fattats att Höga Kusten Teoretiska Gymnasium stänger skollokalerna från och med måndagen den 23 mars till och med fredagen 3 april om inga andra direktiv från regeringen kommer under perioden.

• Grön nivå – Skolverksamheten pågår som vanligt.
• Gul nivå – Skolverksamheten ska fortgå men fysisk kontakt inom skolan ska minimeras så långt som möjligt. Rektor beslutar när denna nivå ska införas.
• Röd nivå – All skolverksamhet som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, huvudman meddelar skolans rektor som i sin tur meddelar verksamheten. Skolan befinner sig på denna nivå just nu

Detta innebär att all undervisning från och med måndag 23 mars sker via distans.
Du som elev kommer inte att ha möjlighet att vistas i skolornas lokaler från och med måndag 23 mars.
Om du glömt kvar något eller av annan orsak måste in på skolan måste du kontakta mentor innan besöket.

Observera att distansundervisning inte är ett skollov. Tvärtom ställs större krav på er elever i detta läge. Ni förväntas vara uppdaterade på Schoolsoft, inklusive lektionsplanering, varje dag samt vara tillgängliga via telefon. Närvaro kommer att kontrolleras. Lärarna bestämmer hur närvaro tas – det kan handla om att koppla upp sig på Google meet, lämna in en uppgift eller något annat. Om tekniken strular vid en lektion är du som elev ansvarig för att kontakta din lärare via mejl, Schoolsoft eller telefon. Det är viktigt att du hör av dig till din lärare om det är något du inte förstår.

Vi kommer att följa befintligt schema. Onsdagsmorgnarnas möte plockas bort dessa veckor, men er mentor kommer istället att ha telefonkontakt med er var och en varje vecka.

Uppmaningar:
• Kontrollera att era telefonnummer finns och stämmer på scs. Viktigt att vi kan hålla kontakten.
• Meddela mig om du saknar internet hemma.
• Ta med en stor väska på fredag för att kunna ta hem alla böcker samt dator med laddare.
• Glöm inte att ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
• Börja gärna dagarna av hemstudier med en lång morgonpromenad.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in:
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller Tyrolen i Österrike.
För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.
Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.
Om eleven har symtom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.

För att undvika smittspridning finns som alltid några enkla råd:
– Stanna hemma om du är sjuk eller har ett eller flera av följande symtom:
• Torrhosta
• Feber
• Andningsbesvär
– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
– Nys och hosta i armvecket.

Tillsammans kommer vi att fixa det här på bästa sätt!
Maria med personal

HKT har inlett ett unikt samarbete med @modosportsacademy

HKT har inlett ett unikt samarbete med @modosportsacademyHKT Träningsakademi är därmed en av våra nya valbara profiler läsåret 19/20.Det går att kombinera profilen med något av våra tre program – EK, NA och SA.Profilen riktar sig till dig som är intresserad av personlig träning, oavsett om du redan idrottar eller bara gillar att träna.#HKT #Högakusten #Högakustenteoretiska #ModoSportsAcademy

Publicerat av Höga Kusten Teoretiska Gymnasium Onsdag 18 september 2019

HKT Träningsakademi är därmed en av våra nya valbara profiler läsåret 19/20.

Det går att kombinera profilen med något av våra tre program – EK, NA och SA.
Profilen riktar sig till dig som är intresserad av personlig träning, oavsett om du redan idrottar eller bara gillar att träna.

Nya profiler på HKT

Inför läsåret 19/20 kommer du kunna kombinera dina studier med följande profiler:

E-sport
Till intresseanmälan – e-sport

Träningsakademin
Till intresseanmälan – Träning

Ryttarprofil
Till intresseanmälan – Ryttare

Antagningen

April
I början av månaden görs en preliminär antagning. Därefter finns möjlighet till omval.

5 maj
Sista dag för omval.

1 juli
Den slutliga antagningen är klar, du kan logga in för att se ditt resultat och för att svara på antagningsbeskedet.

Augusti
Reservantagning. Läsåret börjar den 21 augusti.

Nu har du möjlighet att förverkliga dina idéer samtidigt som du får en bra grund för framtiden.

Hos oss kommer du inte bara läsa dig till kunskap utan praktiskt få arbeta med verklighetsbaserade projekt.
Oavsett vilket program du väljer att gå på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium har du möjlighet till:

  • extra utmaningar
  • lite mer tid av läraren
  • att nå dina personliga mål om studier och ditt drömyrke
  • att satsa på din gymnasieutbildning
  • att hitta vänner för livet, ha roligt och trivas på skolan

Har du frågor kring att söka till gymnasiet?
Kontakta vår SYV eller läs mer på ANTAGNINGEN

Ryttarprofil

Nu är det dags att anmäla sig för läsåret 2019/2020!
Skicka in din intresseanmälan senast 1:a februari. Anmäl dig här!

Uttagningen kommer att genomföras i ÖOR:s lokaler fredag den 15
februari kl. 14:00. Erbjudande om plats till LIU ges den 20 februari.
Totalt kan en ryttargrupp innefatta högst 8 elever.

Mer information: www.ryttarklubben.se
Kontakt ryttarklubben: Camilla Granberg, tel 0660–590 75
E-post: camilla@ryttarklubben.se

Kontakt rektor Maria Lundkvist, tel 0660–30 90 01
E-post: maria.lundkvist@hogakustenteoretiska.se