E-sportsakademi

E-sporten växer kraftigt och är idag den snabbast växande sporten i världen med över 2,8 miljarder människor som på något sätt är involverade i spelandet. Sverige tillhör också en av de ledande länderna inom både idrotten och dess växande bransch. Som gymnasieskola i Örnsköldsvik är det därför en självklarhet att vara bland de första skolorna i Norrland som ska följa utvecklingen och erbjuda en seriös utbildning inom E-sport med start hösten 2021. 

Som vilken annan idrott som helst har man sina favoritlag, spelare, arenor och digitala kanaler för att följa och vara delaktig i denna sport som har fått sitt erkännande som en populär aktivitet som engagerar en global marknad.

Utöver e-sportens växande bransch så vill vi även vara skolan som verkar för att ge tjejer mer inflytande och på så vis vara en aktör som ska demokratisera spelvärlden. I dagsläget är majoriteten av spelarna killar och det behöver vi hjälpas åt att ändra på.  Som skola ser vi även en möjlighet att utbilda våra spelare inom etik och moral för att våra elever ska ta med sig vårt värdegrundsarbete i den digitala världen och på så vis förstärka ett positivt beteende. Kurserna, bl a Idrott specialisering 1 resp. 2, ryms inom ramen för dina individuella val.

Intresseanmälan till denna akademi görs längre ner på sidan, i samband med din gymnasieansökan, dvs innan 1 februari.

 

Till intresseanmälan – e-sport