Förlängd distansundervisning terminen ut

Skolan har beslutat att förlänga distansundervisningen terminen ut, med motivering att läget inte har förbättrats. Vi håller oss uppdaterade och återkommer med nya direktiv om läget förändras.