HKT övergår till distansstudier

Från och med måndagen den 23 mars är skolan stängd och all undervisning sker via distansstudier.

Vi fortsätter att följa utvecklingen/spridningen av covid -19 via Folkhälsomyndigheten och Regeringen

Beslut har fattats att Höga Kusten Teoretiska Gymnasium stänger skollokalerna från och med måndagen den 23 mars till och med fredagen 3 april om inga andra direktiv från regeringen kommer under perioden.

• Grön nivå – Skolverksamheten pågår som vanligt.
• Gul nivå – Skolverksamheten ska fortgå men fysisk kontakt inom skolan ska minimeras så långt som möjligt. Rektor beslutar när denna nivå ska införas.
• Röd nivå – All skolverksamhet som innebär fysiska möten/kontakter upphör. Denna nivå beslutas från regering eller liknande, huvudman meddelar skolans rektor som i sin tur meddelar verksamheten. Skolan befinner sig på denna nivå just nu

Detta innebär att all undervisning från och med måndag 23 mars sker via distans.
Du som elev kommer inte att ha möjlighet att vistas i skolornas lokaler från och med måndag 23 mars.
Om du glömt kvar något eller av annan orsak måste in på skolan måste du kontakta mentor innan besöket.

Observera att distansundervisning inte är ett skollov. Tvärtom ställs större krav på er elever i detta läge. Ni förväntas vara uppdaterade på Schoolsoft, inklusive lektionsplanering, varje dag samt vara tillgängliga via telefon. Närvaro kommer att kontrolleras. Lärarna bestämmer hur närvaro tas – det kan handla om att koppla upp sig på Google meet, lämna in en uppgift eller något annat. Om tekniken strular vid en lektion är du som elev ansvarig för att kontakta din lärare via mejl, Schoolsoft eller telefon. Det är viktigt att du hör av dig till din lärare om det är något du inte förstår.

Vi kommer att följa befintligt schema. Onsdagsmorgnarnas möte plockas bort dessa veckor, men er mentor kommer istället att ha telefonkontakt med er var och en varje vecka.

Uppmaningar:
• Kontrollera att era telefonnummer finns och stämmer på scs. Viktigt att vi kan hålla kontakten.
• Meddela mig om du saknar internet hemma.
• Ta med en stor väska på fredag för att kunna ta hem alla böcker samt dator med laddare.
• Glöm inte att ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
• Börja gärna dagarna av hemstudier med en lång morgonpromenad.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in:
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller Tyrolen i Österrike.
För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.
Var särskilt uppmärksam på symtom om ni eller någon i er närhet har varit i ett av de områden i världen där smittspridningen är stor.
Om eleven har symtom, sjukanmäl som vanligt. Se även till att den sjuke har så lite andra sociala kontakter som möjligt för att hindra att smittan sprids.

För att undvika smittspridning finns som alltid några enkla råd:
– Stanna hemma om du är sjuk eller har ett eller flera av följande symtom:
• Torrhosta
• Feber
• Andningsbesvär
– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
– Nys och hosta i armvecket.

Tillsammans kommer vi att fixa det här på bästa sätt!
Maria med personal