Undervisning på skolan

Hej!

I juni öppnade myndigheterna för gymnasiskolan att återgå till ordinarie undervisning. Vi utgår därför från att kunna köra undervisning på plats i skolan när höstterminen börjar.

Åk 1 kommer för upprop fredag 21/8 kl 10.00.

Åk 2 och 3 börjar måndag 24/8 kl 9.30.

Välkomna tillbaka!

Med vänliga hälsningar,
Maria Lundkvist
Rektor