Naturvetenskapsprogrammet

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik kan du vara säker på två saker: dels att du kommer vara väl förberedd för vidare studier, dels att du kommer att få en riktigt spännande utbildning.

Hos oss får du möjlighet att läsa fördjupningskurser som exempelvis astrofysik eller forensik (kriminalteknik). Dessutom har alla våra skolor ett väl fungerande samarbete med närliggande högskolor för att säkerställa att vår utbildning ligger i linje med vad som krävs på högre nivåer och för att göra dina gymnasiestudier mer utmanande och spännande.

Inriktning och programfördjupning
På Naturvetenskapsprogrammet erbjuder vi inriktningarna Naturvetenskap, där du läser mer matematik och dessutom fortsättningskurserna i kemi, biologi och fysik, och Naturvetenskap och samhälle, där du läser samhällskunskap och geografi, samt väljer en av fortsättningskurserna i kemi, biologi eller fysik. Utöver detta erbjuder vi två programfördjupningar: Natur där du läser naturvetenskaplig specialisering och matematik (samt Bi2/Ke2/Fy2 om du valde Naturvetenskap och samhälle som inriktning). Inom fördjupningen Global hållbarhet läser eleverna Politik och hållbar utveckling.

Hos oss blir du inspirerad och utmanad att tänka ett steg längre och dra egna slutsatser! Vår ambition är  att motivera dig till både bra kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar.

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma ämnen 450 poäng
Inriktning: Naturvetenskap 400 poäng
Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle 300 poäng
Programfördjupning Naturkunskap 200 poäng
Programfördjupning Natur och Samhälle 300 poäng
Individuella val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng