Personal

Hör av dig vid frågor eller funderingar!

Du når oss lättast via e-post.

(fornamn.efternamn@hkt.se)

Skolledning

Maria Lundkvist
Rektor
0660-30 90 01

Peter Hållander
Biträdande rektor
0660-30 90 02
Ledningsgrupp

Johan Åström
Kemi & biologi
Förstelärare

Sara Sjöberg
Matematik & historia
Förstelärare
Arbetslag-Övriga

Margareta Rönnquist
Administratör
0660-30 90 02

Mikael Eklund
Studie och yrkesvägledare

Maria Ebervall
Kurator

Carina Rosén
Skolsköterska
0660-30 90 03
Arbetslag-Lärare

Elisabet Engström
Engelska och franska
Åsa Bretz
Svenska och spanska
Marie Eleholm
Psykologi och sociologi
Specialpedagog

Ida Östman
Idrott och hälsa
Svenska som andraspråk

Leo Strand
Historia, svenska samt film och litteratur

Evgeniya Markoskaya
Engelska, ryska och tyska
Annica Bragsjö-Hultén
Ekonomi, juridik samt UF-handledare
Per-Erik Waleij
Matematik och fysik
Johan Bjurestam
Svenska, filosofi, religion samt film och litteratur