Personal

Har du frågor eller funderingar nås vi på telefon alternativt per E-post

(fornamn.efternamn@hogakustenteoretiska.se)

Skolledning

Maria Lundkvist
Rektor
0660-30 90 01

Peter Hållander
Bitr Rektor
0660-30 90 02
Ledningsgrupp

Johan Åström
Kemi & biologi
Förstelärare

Sara Sjöberg
Matematik & historia
Förstelärare
Arbetslag-Övriga

Margareta Rönnquist
Administratör
0660-30 90 02

Mikael Eklund
Studie & yrkesvägledare
0660-30 90 02

Maria Ebervall
Kurator

Carina Rosén
Skolsköterska
0660-30 90 03
Arbetslag-Lärare

Elisabet Engström
Engelska & franska
Åsa Bretz
Svenska & spanska
Marie Eleholm
Psykologi & sociologi
Specialpedagog

Ida Östman
Idrott & hälsa
Svenska som andraspråk

Leo Strand
Historia & svenska

Evgeniya Markoskaya
Engelska & tyska