Programinriktat val

För dig som har gått årskurs 9 men inte fixade ett godkänt betyg i precis alla ämnen.

Hos oss på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium har du möjlighet att läsa ekonomi-, samhälls- eller naturprogrammet och samtidigt få extra undervisning i den kursen/de kurser du inte fick E i på högstadiet. Efter ett år kan du alltså få ett fullständigt betyg från högstadiet samt klara ditt första år på gymnasieskolan.

Programinriktat val går att kombinera med någon av våra tre profiler, om du så önskar.

Ansök programinriktat val här <<ANSÖKAN>>

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019)

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Det är din hemkommun som ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val får möjligheten att gå programmet. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.