Utbildningar

Höga Kusten Teoretiska Gymnasium erbjuder tre olika högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Här kan du ladda ner dokument gällande sökbara program och inriktningar för läsåret 21/22. << PDF >>

Varje program har dessutom olika inriktningar och du har 200 individuella poäng där du får välja fritt från ett antal olika kurser som inte ingår i ditt program eller inriktning. Du börjar alltid med att välja program, sedan väljer du inriktning och individuella kurser i årskurs 1. Vi på skolan kommer att hjälpa dig med dina val och ge den information du behöver.

Kombinera dina studier med följande profiler
E-sport
Till intresseanmälan – e-sport

Träningsakademin
Till intresseanmälan – Träning

Ryttarprofil
Till intresseanmälan – Ryttare

Följande information om programstrukturen kommer från Skolverket:

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen:

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/svenska som andraspråk

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar finns på alla program och en inriktning är ett område som eleven väljer inom programmet.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär.

Individuellt val består av två kurser du själv väljer från skolans utbud, se poängplanen för exempel.

Om du har frågor eller funderingar om vad de olika kurserna innebär så kom gärna på öppet hus eller hör av dig till vår Studie- och yrkesvägledare.

Förstahandsvalet!
Alla elever har alltid möjlighet att slutföra sina studier på skolan. Alla elever har en garanti att få gå klart skolan oavsett skolans inriktning eller programutbud. Har du som elev påbörjat ett nationellt program med en viss inriktning/profil kommer du också få möjlighet att slutföra dina studier hos oss. Det kan förekomma att elever som börjar på skolan kommande år inte erbjuds just det du har valt, med de val de gör kommer de sedan i sin tur få slutföra under sina tre år på skolan.