Program

Höga Kusten Teoretiska Gymnasium erbjuder tre olika högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Här kan du ladda ner dokument gällande sökbara program och inriktningar för läsåret 19/20. << PDF >>

Varje program har dessutom olika inriktningar och du har 200 individuella poäng där du får välja fritt från ett antal olika kurser som inte ingår i ditt program eller inriktning. Du börjar alltid med att välja program, sedan väljer du inriktning och individuella kurser i årskurs 1. Vi på skolan kommer att hjälpa dig med dina val och ge den information du behöver.

Följande information om programstrukturen kommer från Skolverket:

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen:

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/svenska som andraspråk

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar finns på alla program och en inriktning är ett område som eleven väljer inom programmet.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär.

Individuellt val erbjuder kurser inom estetik och kurser som idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

Om du har frågor eller funderingar om hur vad de olika kurserna av valen innebär så kom gärna på öppet hus eller hör av dig till vår Studie- och yrkesvägledare.