Ryttarprofil

Sedan läsåret 2016/17 har elever haft möjlighet att kombinera sitt hästintresse med ett högskoleförberedande program genom vår Lokala Idrottsutbildning (LIU) med inriktningen ridning.

Vi erbjuder följande program :

  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet

Antagna elever som flyttar till kommunen (och som inte är berättigade ett inackorderingsbidrag ifrån CSN) får ett inackorderingsbidrag på 1000kr/månaden under alla tre läsår.

Utbildningen som helhet är givetvis avgiftsfri.

För mer information, kontakta rektor Maria Lundkvist, tel 0660–30 90 01, e-post: maria.lundkvist@hogakustenteoretiska.se

Ridning i samarbete med Örnsköldsviksortens Ryttarklubb (ÖOR)

Satsningen innebär att elever utöver ordinarie idrott har ryttar-/hästskötarutbildning två gånger i veckan på skoltid, under samtliga gymnasieår. Utbildningens mål är att eleven ska utvecklas optimalt som ryttare. Efter avslutat utbildning kan eleven avlägga prov för diplomerad hästskötare.

Nu är det dags att anmäla sig för läsåret 2019/2020!
Skicka in din intresseanmälan senast 1:a februari. Anmäl dig här!

Uttagningen kommer att genomföras i ÖOR:s lokaler fredag den 15 februari kl. 14:00. Erbjudande om plats till LIU ges den 20 februari. Totalt kan en ryttargrupp innefatta högst 8 elever.

Mer information: www.ryttarklubben.se
Kontakt ryttarklubben: Johanna Westberg, tel 0660–590 75
E-post: johanna@ryttarklubben.se

Kontakt rektor Maria Lundkvist, tel 0660–30 90 01
E-post: maria.lundkvist@hogakustenteoretiska.se

Se video nedan från vår ryttarprofil