Ryttarakademi

Ryttarakademin har nu funnits sedan läsåret 16/17. Där har elever möjlighet att kombinera sitt hästintresse med ett högskoleförberedande program genom vår Lokala Idrottsutbildning (LIU) med profil ridning. Ryttarprofilen är ett samarbete med Örnsköldsviksortens Ryttarklubb (ÖOR). Profilen innebär att elever utöver ordinarie idrott och har ryttar- och hästskötarutbildning två gånger i veckan på skoltid, under samtliga gymnasieår. Utbildningens mål är att eleven ska utvecklas optimalt som ryttare. Efter avslutat utbildning kan eleven avlägga prov för diplomerad hästskötare. Kurserna ryms inom ramen för dina individuella val.

Intresseanmälan till denna akademi görs längre ner på sidan, i samband med din gymnasieansökan, dvs innan 1 februari.

För ryttarakademin tillkommer dessutom uppridning 5/2 2021 kl 14.00 på ÖoR.

Kontakt ryttarklubben: Johanna Westberg, tel 0660–590 75
E-post: johanna@ryttarklubben.se

Profilen är förlagd två eftermiddagar i veckan. Du kombinerar alltså denna profil med någon av våra tre program EK, NA och SA.

 

Till intresseanmälan – Ryttare