SYV-info

Nedan hittar du information som är bra för dig som studie- och yrkesvägledare

Högskoleförberedande program
Höga Kusten Teoretiska Gymnasium erbjuder tre olika nationella högskoleförberedande program:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap.
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.
  • Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik – båda med vår unika profil “fadderföretag”.

Här finns en sammanställning över sökbara program.

Poängplaner
Här kan du ladda ner våra poängplaner.
Ekonomiprogrammet | Naturvetenskapsprogrammet | Samhällsvetenskapsprogrammet

Individuella val
Vi erbjuder alla individuella val som ger extra meritpoäng (Engelska 7, moderna språk och matematik). För fler exempel på vilka kurser som erbjuds, se poängplanerna nedan.

Ryttargymnasium
Vi har även en lokal idrottssatsning för ryttare i samarbete med Örnsköldsviksortens ryttarklubb. Utbildningen kombineras med valfritt program, och leder fram till hästskötarutbildningen.

Programinriktat val
Vi erbjuder också introduktionsprogrammet programinriktat val.

Under sommaren 2019 sker en förändring i skollagen avseende gymnasieskolans introduktionsprogram. Utifrån denna ändring kommer vi att förändra utbudet av platser på introduktionsprogram.

Utifrån förändringarna kommer vi att erbjuda ett begränsat antal introduktionsprogramsplatser mot våra program under läsåret 2019-2020.